danielmarti
              
Ordenació de les places de San Juan i Jenaro Etxeandia a Irun
CONCURS - Tercer premi
amb Francisco Cifuentes, Jaume crespí i Magdalena Jaume

Projecte: Abril 2005
Convocant: Ajuntament d'Irún
Àmbit d'actuació: +-35.800'00 m2
Publicada a:
www.arquitecturabeta.com
irún
 
                                                                                               

                                                                                                    01

                                                                                                    fotomuntatge

                                                                                                    maq1

                                                                                                    maq2

                                                                                                    maq3

                                                                                                    coberta

                                                                                                    planta

                                                                                                    seccions

                                                                                                    vianants 

                                                                                                  
                                                                                                    Tres ciutats s'abracen: Hendaia, Irun i Hondarribia.
                                                                                                    Tres operacions:
                                                                                                   
                                                                                                   1-    Soterrem l'asfalt deixant lliure i irrecognoscible aquest espai, al seu lloc hi
                                                                                                    posem una cinta verda i ombrejada. Les intervencions en edificació ens
                                                                                                    resolen el programa i ens ajuden a conformar una xarxa de sub-espais de
                                                                                                    places encadenades.     
                                       
                                                                                                    2-    Diluïm i reblanim la trobada ciutat-camp, enverdim la ciutat i la fem
                                                                                                    "habitable" i domestiquem el camp, irremeiablement híbrids.
                                                                                                 
                                                                                                    3-    Creem una plaça de places entrellaçades, un microcosmos de
                                                                                                    possibilitats multiplicades per al ciutadà i el vianant; prendre's un cafè, fer
                                                                                                    una gestió, fer una xarrada, llegir un llibre a la biblioteca, anar al teatre...
                                                                                                    Placetes i racons, pèrgoles i jardins que es protegeixen entre elles en
                                                                                                    un espai vedat al cotxe en una plaça de places.