danielmarti 
                                                                 
                                                                            
     


                                                                  - Daniel Martí i Pérez - arquitecte

                                                                  - Companys habituals: 
                                                                                                                                    Natàlia Ferrer Bernabeu, arquitecta 

                                                                  - Col·laboradors:               Arquitectura 
                                                                                                                                    Abdon Marrahí Santamaria, arquitecte

                                                                                                            Direcció d'obra
                                                                                                                                    Raquel Guill, arquitecte tècnic 
                                                                                                                                    Julián Garrote, arquitecte tècnic
                                                                                                                                    Juan Martí, arquitecte tècnic
                                                                                                                                    Antonio Priego, arquitecte tècnic
                                                                                                                                    Santiago Boix, arquitecte tècnic

                                                                                                            Estructures
                                                                                                                                    David Boixader - Cyme Ingeniería

                                                                                                            Instal·lacions
                                                                                                                                    Juan Alberto Revert - Desla Ingeniería

                                                                                                            Visualització arquitectònica 
                                                                                                                                    Fernando Such 

                                                                                                            Fotografies 
                                                                                                                                    David Zarzoso, fotògraf 
                                                                                                                                    Kike Pérez, fotògraf