danielmarti 
                             
Edifici de 6 habitatges i locals comercials a Castalla
Projecte: Octubre 2006 - Obra: Setembre 2007
Promotor: Obras Consval S.L.
Constructor: Obras Consval S.L.
Arquitecte tècnic: Antonio Priego
Estructura: David Boixader
Pressupost: 405.034'00€
Superfície construïda: 652'30 m2
Fotos: Daniel Martí
Publicada a:
www.arquitour.com
http://www.arquitour.com/edificio-de-viviendas-en-castalla-daniel-marti/2013/02/
                                                                                                 
                                                                                                    
 

                                                                                                    portada
 
                                                                                                    lateral

                                                                                                    corredisses

                                                                                                    lateral2

                                                                                                    corredissesbn

                                                                                                    fotomuntatge

                                                                                                    plantatipus

                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    alcats

                                                                                                    
                                                                                                    seccions
                                                                                                  
                                                                                                    L'edifici se situa davant d'un xicotet parc en una zona d'eixample del
                                                                                                    municipi, una zona de baixa densitat amb edificacions de PB o PB+1
                                                                                                    construïdes en l'època del desenvolupisme. Actualment el P.G. permet la
                                                                                                    construcció de PB+3 amb un increment considerable de la densitat, les
                                                                                                    reduïdes dimensions de la parcel·la, aproximadament uns 150 m2, fan que el
                                                                                                    projecte esgote l'edificabilitat permesa per a donar cabuda al programa
                                                                                                    presentat pel promotor-constructor (6 habitatges i locals comercials).

                                                                                                    Es resolen 2 tipus d'apartaments amb el mateix esquema:
                                                                                                    estar-menjador-cuina i 2 dormitoris. S'optimitzen els escassos 56 m2 útils de
                                                                                                    cada tipus amb l'eliminació de passos i el màxim aprofitament de la llum
                                                                                                    amb grans obertures a les 2 façanes que miren cap al parc.

                                                                                                    S'intenta des d'un començament trencar el xamfrà que la reduïda superfície
                                                                                                    de la parcel·la ens obliga a respectar, això es preten mitjançant la
                                                                                                    versatilitat de formes que la pell metàl·lica exterior de fulls corredissos per a
                                                                                                    protecció solar ens permet i amb la terrassa de la qual disposen els
                                                                                                    apartaments, que ofereix un pla més enfonsat i fosc quan les corredisses ens
                                                                                                    la mostren.

                                                                                                    Tanmateix s'intenta des del començament del projecte la utilització de
                                                                                                    sistemes constructius senzills, fàcilment identificables per al personal de
                                                                                                    l'obra ja que aquesta era la seua primera promoció d'habitatges.