danielmarti
                             
Apartament HMP a Castalla
Projecte: Setembre 2010 - obra: Octubre 2011
Promotor: Particular
Constructor principal: Miguel Rico
Fusta: Fusteria Sant Jordi S.L.
Alumini i Vidres: Cristalería Durá S.L.
Cuina: Els Cuiners 

Superfície: 118'00 m2
Fotografies: David Zarzoso
Publicada a:
www.plataformaarquitectura.cl
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/03/24/reforma-departamento-hmp-daniel-marti/

www.interioresminimalistas.com
http://www.interioresminimalistas.com/2012/04/02/rehabilitacion-de-un-apartamento-en-alicante-por-daniel-marti-i-perez/

www.domusxl.com
http://domusxl.com/?p=4984
www.arkinetia.com
http://www.arkinetia.com/articulos/apartamento-en-castalla_a750

www.vacarquitectura.com
http://vacarquitectura.es/reforma-apartamento-hmp/

www.arquitour.com
http://www.arquitour.com/reforma-apartamento-hmp-daniel-marti/2012/11/                                                                                                   
                                                                                                    

                                                                                                    foto 00

                                                                                                    foto 01

                                                                                                    foto 02
                                       
                                                                                                    foto 03

                                                                                                    foto 04

                                                                                                    foto 05

                                                                                                    foto 06

                                                                                                    foto 07

                                                                                                    foto 08

                                                                                                    foto 09

                                                                                                    foto 10

                                                                                                    foto 11

                                                                                                    foto 12

                                                                                                    estat previ

                                                                                                    estat reformat                                     
                                                                                                    La reforma d'aquest apartament busca donar-li la major uniformitat i
                                                                                                    unitat a un espai preexistent amb unes difícils condicions ja que tant la
                                                                                                    seva forma allargada i estreta com el gir que presenta en el seu accés
                                                                                                    fan que la distribució més immediata siga la de llargs passadissos amb
                                                                                                   cambres a banda i banda conforme es pot veure en l'estat previ.

                                                                                                    Mitjançant una sèrie de decisions  s'aconsegueix donar aquesta unitat i
                                                                                                    continuïtat desitjada a l'espai. Per una banda es planteja una cuina
                                                                                                    oberta en la zona més estreta de l'apartament de forma que a més a
                                                                                                    més de funcionar com a cuina es converteix en zona de pas i unió entre
                                                                                                    les zones de dia i de nit. També la decisió de col·locar el dormitori
                                                                                                    principal al darrere del bany, una caixa completament transparent, fa
                                                                                                    que l'espai siga continu des d'una punta de l'apartament fins a l'altra,
                                                                                                    en els moments en que es necessite una miqueta més d'intimitat uns
                                                                                                    estors automatitzats baixaran del sostre tapant les mampares de vidre
                                                                                                    d'aquest bany.

                                                                                                    Per últim l'ús dels materials ens ajuda igualment a reforçar aquesta
                                                                                                    idea d'uniformitat. Un paviment continu de fusta en tot l'apartament i
                                                                                                    el fals sostre d'escaiola sense desnivells ni perforacions per a lluminàries
                                                                                                    ens creen dos plans paral·lels que emmarquen la nostra mirada. Per
                                                                                                    altra banda l'ús de la fusta de tulipié tant en el mobiliari com en els
                                                                                                    panellats de parets que amaguen pilars i integren portes, armaris,
                                                                                                    electrodomèstics de cuina i accés a galeria ens permet seguir
                                                                                                   redundant en aquesta idea d'unitat.