danielmarti
                             
Casa MJM a Xixona
Projecte: Juny 2010 - obra: Març 2012
Promotor: Particular
Constructor principal: Estructuras y Obras el Rebollat S.L.
Arquitecte Tècnic: Santiago Boix
Estructura: David Boixader
Fusta: Paco Martínez
Ferros, Alumini i Vidres: Metálicas Arroyo

Superfície Construïda: 172'00 m2
Fotografies: Daniel Martí                                                                                                
                                                                                                    

                                                                                                    foto 00

                                                                                                    foto 01

                                                                                                    foto 02
                                       
                                                                                                    foto 03

                                                                                                    foto 04

                                                                                                    foto 05

                                                                                                    foto 06

                                                                                                    foto 07

                                                                                                    foto 08

                                                                                                    foto 09

                                                                                                    foto 10

                                                                                                    foto 11

                                                                                                    foto 12

                                                                                                    estat previ

                                                                                                    estat reformat

                                                                                                                                         
                                                                                                    Aquest habitatge aïllat que pretén dedicar-se a curtes estades de temps
                                                                                                    es planteja en una zona de cultius de secà amb camps abancalats.
                                                                                                    
                                                                                                    S'aprofita aquesta circumstància per a fer un edifici de dues plantes
                                                                                                    amb accés a peu pla a totes dues, la planta superior es destina a
                                                                                                    a habitatge amb un programa molt senzill i la inferior a garatge,
                                                                                                    zona d'emmagatzematge i dormitori de convidats. El desnivell existent
                                                                                                    en el terreny ens permet que des dels bancals superiors tan sols vegem 
                                                                                                    una petita casa d'una planta i des dels inferiors es perceba com una 
                                                                                                    casa recolzada sobre un marge de pedra seca al qual se li han practicat 
                                                                                                    algunes perforacions.

                                                                                                    En el futur, el mur de pedra que ara és el recolzament de la casa es
                                                                                                    continuarà per a convertir-se en aquest marge de contenció de terres
                                                                                                    sobre el que trobem recolzada la construcció.