danielmarti
                             
Casa AD a Onil
Projecte: Agost 2010 - obra: Març 2012
Promotor: Particular
Constructor principal: Raúl Orts Payá
Arquitecte Tècnic: Juan Martí
Estructura: David Boixader

Superfície Construïda: 430'00 m2
Fotografies: Kike Pérez i Colomer
                    Daniel Martí i Pérez   
Publicada a:
www.vacarquitectura.com
http://vacarquitectura.es/casa-ad/
                                                                                                       
                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    
                                       
                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    
   
                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   
                                     
                                                                                                    Les decisions que condicionen la gestació d'aquest projecte amb un
                                                                                                    programa habitual d'habitatge unifamiliar son:

                                                                                                    Per una banda el treball en secció per a poder ajustar els dos accesos de que
                                                                                                    disposa l'habitatge de forma que tant a la planta semisoterrani (on es sitúen
                                                                                                    el garatge, magatzem i instal·lacions) com a la planta baixa (on es
                                                                                                    desenvolupa el programa d'habitatge) es puga accedir a peu pla des del
                                                                                                    carrer sense necessitat d'escales ni rampes. Per a aconseguir això s'ha
                                                                                                    aprofitat el desnivell existent entre els dos carrers que configuren el solar.

                                                                                                    Per altra banda l'acurat estudi de les vistes creuades i circulacions de la
                                                                                                    planta baixa per a aconseguir la màxima flexibilitat i amplitud dels espais
                                                                                                    que la composen.