danielmarti 
                             
Polígon de tir 
Projecte: Gener 2010 - en curs
Promotor: privat
Col·laboradors: Abdon Marrahí, arq.
                          Alberto Fernández, arq. tècnic
Estructura: Cyme ingeniería
Instal·lacions: Juan Alberto Revert
Visualitzacions: Fernando Such
Superfície construida: 8.900'00 m2
Superfície total actuació: 200.000'00 m2

Publicada a:
www.arquitecturabeta.com
Polígon de tir
                                                                                                 
                                                                                                    
 

                                                                                                    portada
 
                                                                                                    lateral

                                                                                                    corredisses

                                                                                                    lateral2

                                                                                                    corredissesbn

                                                                                                   

                                                                                                    fotomuntatge
                                       
                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

                                                                                                    
                                                                                                   

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                    El programa proposat per a aquest polígon de tir va encaminat a conseguir 
                                                                                                    unes instal·lacions que donen una màxima qualitat de servei i de possibilitats
                                                                                                    a l'usuari tant en les activitats que s'oferiran com en la qualitat arquitectònica                                                                                                                                                                                i espaial de la que farà gala aquest edifici amb la intenció de que es
                                                                                                    convertisca en referència internacional.

                                                                                                    Aquest tipus de programa arquitectònic consumeix molta superfície degut a 
                                                                                                    les grans dimensions de les sales que alberga i des d'un principi es corria el 
                                                                                                    risc de crear un edifici poc integrat en l'entorn per la seva configuració
                                                                                                    massiva. 

                                                                                                    S'intenta conseguir una correcta integració de l'edifici en el seu entorn
                                                                                                    mitjançant l'adopció de tres importants mesures que condicionaran la
                                                                                                    gènesi del projecte:

                                                                                                            - L'esponjament de l'edifici, el que permetrà que els arbres i la vegetació
                                                                                                            creisca entre els volums construïts i desdibuixe la seva imatge rotunda.
                                                                                                            - La construcción semisoterrada de l'edifici ens ajudarà a mostrar-lo més
                                                                                                            lligat al terreny i a reduïr l'impacte de la seva presència.
                                                                                                            - L'elecció de materials de la zona, fustes i elements pètris.