danielmarti
                             
Casa GBA a Muro d'Alcoi, Alacant
Projecte: Juny 2006
Promotor: Privat
Constructor: -
Arquitecte tècnic: -
Pressupost: -
Publicada a:
www.arquitecturabeta.com
GBA
                                                                                                
                                                                               

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                    Uns amics es queden amb una casa vella del casc antic de Muro d'Alcoi i 
                                                                                                    pretenen rehabilitar-la. La casa es troba catalogada i ens veiem obligats a 
                                                                                                    mantindre la seva façana, però es tracta d'una façana amb molt de 
                                                                                                    caràcter i moltes obertures (encara que actualment estan tapiades) que ens 
                                                                                                    ajudarà a donar sol·lució a la planta.

                                                                                                    La forma de la casa és estranya, és molt profunda i comença amb una 
                                                                                                    amplada d'uns 8.5 m per a acabar amb tan sols uns 2 m, això ens obliga a 
                                                                                                    pensar la casa com una succesió d'epais fluïts entrevirats amb patis per a 
                                                                                                    ventilar i donar claror.